SALA D

Agenda Sali

09:24 Otwarcie konferencji

10:00 - 11:00 Tworzenie GUI w Pythonie do obsługi skryptów w Azure DevOps - Maciej Sitowski

Abstrakt prezentacji

W ramach naszych codziennych obowiązków tworzymy i uruchamiamy skrypty w Azure DevOps do zapytań i konfiguracji API. W prezentacji chciałbym pokazać, że tworzenie desktopowej aplikacji w pythonie może być szybkim i efektywnym sposobem na zebranie wszystkich funkcjonalności w formie czytelnego GUI.

11:00 - 11:30 Przerwa na kontakt z Wystawcami

11:30 - 12:30 Prognozowanie z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego - Jakub Wawrzyniak, Dominik Huss

Abstrakt prezentacji

Prognozowanie sprzedaży jest jednym z kluczowych elementów dla biznesu i znacznym wskaźnikiem uwzględnianym na etapie planowania. W trakcie sesji omówiony zostanie problem prognozowania szeregów czasowych oraz przedstawione zostaną główne wykorzystywane komercyjnie metody. Wskazane zostaną także wyzwania pojawiające się w projektach związanych z prognozowaniem. Praktyczne przykłady przedstawione zostaną w środowisku Databricks w ramach platformy Azure oferującym wygodę programowania w znanych Jupyter notebookach z wykorzystaniem skalowalnych klastrów obliczeniowych.

12:30 - 13:00 Przerwa na kontakt z Wystawcami

13:00 - 14:00 Feature store, czyli zarządzanie cechami modelu w dużej skali - Maciej Rubczyński, Tomek Sienkiewicz

Abstrakt prezentacji

Wraz ze wzrostem wykorzystania uczenia maszynowego w naszej firmie mogą pojawić się sytuacje w których kilka zespołów może wykorzystywać wspólne cechy, które są tworzone oddzielnie. W każdej takiej sytuacji tracimy czas w fazie developmentu i w trakcie każdego przygotowywania danych. Dodatkowo, każdy zespół może definiować cechy w inny sposób, przez co tracimy na spójności definicji pomiędzy zespołami. W prezentacji pokażemy, jak ujednolicić podejście do tworzenia oraz zarządzania cechami z wykorzystaniem koncepcji feature store’a. Przedstawione zostaną narzędzia wykorzystywane jako tego typu rozwiązanie. W przykładach wykorzystane zostanie rozwiązanie opensource’e – feast.

14:00 - 15:00 Długa przerwa na kontakt z Wystawcami

15:00 - 16:00 Scrapy - czyli szybki i przyjemny web scraping - Kamil Kwapisz

Abstrakt prezentacji

Scrapy cały czas jest jednym z najpopularniejszych narzędzi do web scrapingu. Dlaczego warto go używać? W jakich projektach sprawdzi się najlepiej? Kiedy Scrapy nie będzie wystarczający?

16:00 - 16:30 Przerwa na kontakt z Wystawcami

16:30 - 17:30 Praktycznie o programowaniu funkcyjnym w Pythonie - Łukasz Trzcianowski, Patryk Szypulski

Abstrakt prezentacji

Przegląd kluczowych zagadnień z programowania w stylu funkcyjnym w Pythonie. Poza przejściem przez podstawowe zagadnienia od strony teoretycznej, powiemy też o zaletach, i wyzwaniach, wynikających z pisania w tym stylu. W drugiej części poruszone zagadnienia zaprezentowane zostaną w formie live demo.